osnova značenje i definicija

  • Definicija i značenje riječi osnova, kao i primjeri u rečenici

ȍsnova ž

DEFINICIJA

1. a. ono na čemu se što gradi, tvori, stvara [bez osnove; mijenjati iz osnove; na osnovi (čega); u osnovi; baza, temelj b. glavno ili odlučujuće načelo [sve ovdje radimo na komercijalnoj osnovi]
2. lingv. dio riječi koji se u promjeni ne mijenja i koji može biti temeljem za tvorbu tvorenica (ruk-, pek-) [pridjevska osnova; prezentska osnova; imenska osnova, usp. nastavak (3)

SINTAGMA

vezana osnova lingv. osnova koja nikada ne dolazi kao osnova samostalnih riječi, nego samo u tvorbi složenica i u prefiksalnoj tvorbi (npr. -teka)

ETIMOLOGIJA

prasl. *osnova (stsl. osnovanije, rus. osnóva) ← o (b)- + prasl. *snovati (rus. snovát')

PRIMJERI U REČENICAMA

3

Kao predvodnik Njemačke pravne službe... mogu reći, da je osnova nacional socijalističke države... je nacional-socijalistički zakonik.

2

Bilo bi užasno lišiti čovečanstvo takvih osnova.

2

Međutim, izobilje svježih proizvoda je osnova svakog dobrog jela.

1

Al-Džafer kao osnova Ihab podršku.

0

Istina je osnova... na kojoj počiva moć štampe u svijetu.

0

Održavanje zdravlja naših farmera je osnova... za napredak industrije... za Njemački posao i izvoz.

0

Da optužba nema osnova, ti ni sa čim sličnim nemaš nikakve veze.

0

Moj patent je osnova.

0

Ja nemam nikakvog osnova za to.

0

Bez ikakvog osnova, lažno, klevetnički...

0

Glas "eu" je osnova samog Gibraltarskog kamena na kome se zasniva francuski jezik.

0

Iza njih stoji kompletna osnova deduktivne istine.

0

Otkrivanje novih talenata je osnova naše industrije.

0

Ostavi oba vijka na mjestu dok osnova ne bude spremna da izdrži teret.

0

Promjena obrasca sjećanja je osnova psihoterapije.

0

Oni će nam biti osnova.

0

Jaka seksualna privlačnost je čvrsta osnova za uspostavljanje gemotrijski rastućeg intenziteta telepatskog protoka

0

Dokazi koje smo čuli jedina su osnova za odluku.

0

Povuci ga, imaš dovoljno osnova za to.

0

Gospođo, nemam osnova.

0

Ali, zar to nije osnova rada vašeg djeda... oživljavanje mrtvog tkiva?

0

Obitelj je osnova društva.

0

Jednog dana, poslužit će mi kao osnova za memoare.

0

No postoji osnova za misliti da ćemo te odgovore pronaći uskoro.

0

Ne, laž nije dobra osnova za zasnivanje obitelji.

0

Istina je negde između određenih granica. Kad čovek bolje razmisli, šta je osnova braka kakav je na Siciliji?

0

Da li je tko umro od osnova?

0

Bit će i jesu osnova za Washingtonski spomenik.

0

Na osnovu podataka, koje smo skupili u računalima Interpola imamo osnova vjerovati da je tako.

0

A to je osnova ove deklaracije o nezavisnosti?

Jezikoslovac.com

Jezikoslovac je nova web odrednica na kojoj ćemo pokušati u skorije vrijeme objediniti sve varijante i baze koje su trenutno dostupne za hrvatski jezik, kao i što veći broj primjera za iste. Pratite nas i šaljite prijedloge, kako bismo postali centralno mjesto razmjene znanja.
Srdačan pozdrav!