dobar značenje i definicija

  • Definicija i značenje riječi dobar, kao i primjeri u rečenici

DEFINICIJA

dȍbar prid. <odr. dȍbrī, komp. bȍljī>

DEFINICIJA

1. (Ø) a. koji je poželjnih osobina [dobar čovjek; koristan, pošten, valjan, opr. loš, zao b. koji je moralno izvrstan [dobro djeloc. koji se lijepo ponaša [dobro dijete]
2. (za što) čije osobine služe namjeni, dovoljno velik, kakav treba; prikladan, usp. čestit (2), opr. ne odgovara potrebi, slab, neprikladan
3. (u čemu) vrstan, valjan [dobar u košarci]
4. koji ima kvalitetu [dobra prilika; dobra cijena; povoljan, prihvatljiv, usp. bolji, bolje
5. (uz mjere prostora i vremena za veće količine u zn. otprilike toliko /kad to znači prilično mnogo/, oko toliko ili i više od toga) [dobar kilometar (o udaljenosti između dvije zamišljene točke, dva sela i sl.); dobra dva sata hoda; dobar dan putovanja; dobar milimetar (onda kad se inače mjeri manjim mjerama od milimetra i kad je milimetar prilično mnogo)
6. u izražavanju količine dobroga i lošega (uz pozitiv pridjeva), ob. u: [vrlo dobar/vrlo loš; jako dobar/jako loš, puno dobar/puno loš, reg.; mnogo dobar/mnogo loš, srp. razg.
7. uz druge moguće veze kao: [izvanredno dobar/loš, posebno dobar/loš, neviđeno dobar/loš itd.]

FRAZEOLOGIJA

biti dobar s kim biti u dobrim odnosima;
biti dobre volje 1. biti raspoložen 2. biti malo pijan;
biti na dobroj nozi s kim biti u dobrim odnosima;
budi dobar (budite dobri) budite ljubazni, molim vas učinite mi to [budi dobar, donesi mi cigarete;
(biti) dobar (u čemu) postići vrsnoću ili savršenstvo u čemu;
dobar dan pozdrav;
dobar kao kruh nedvojbeno dobar, izrazito dobar (o osobi);
dobro si (su, ste)... (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili u stvarnom kontekstu s izraženom vjerom da je moglo biti drugačije) [A: Mi smo jednostavno na banci zatražili beskamatni zajam i dobili. B: dobro da su pristali.;
dobra noć konstr. pozdrav kome u noći (za razliku od uobičajenih »dobra večer« ili »dobro jutro«);
imati dobar nos imati dobru moć zapažanja;
u dobar čas u pravi čas, u pravo vrijeme

ONOMASTIKA

(jedna od najproduktivnijih osnova u tvorbi starih hrv. os. imena) m. os. imena (narodna, uglavnom zast.): Bȍljebrat, Bȍljedrug, Bȍljemīr, Bȍljerad, Bȍljeslav, Dòbrimir (Dòbromir), Dòbrivōj, Dòbrivōje, Dȍbromīl, Dòbrorād, Dȍbroslav (Dòbrislav), Dòbrovīl, Dòbrovūk; hip.: Bȍljan, Bȍlješa, Bȍljeta, Dòbran, Dȍbrār, Dȍbrāš, Dóbre, Dȍbren, Dȍbreša, Dȍbreta, Dòbrica, Dóbrić, Dòbrīn, Dòbro, Dȍbroje, Dóbronja, Dòbrota, Dòbrūl, Dòbrūn; ž. os. imena: Dóbra, Dòbrala, Dòbrana, Dòbrena, Dòbrila, Dòbrinja, Dȍbrosila (potvrđeno 918. godine), Dȍbroša, Dòbruna, Dòbruša
pr.: Bòljanić (Kostajnica, Banovina), Bȍljar (Duga Resa), Bòljat (310, Kaštela, sred. Dalmacija), Bȍlješić (210, Otočac, Slavonija, Primorje), Bȍljevac (110, Podravska Slatina, Osijek, Podravina), Bȍljevčan (Podravska Slatina, Virovitica), Bȍljević (Vinkovci, Labin, Samobor), Bòljkovac (290, Pokuplje, Slavonija, Zagorje), Dóbra (Šibenik, sred. i S Dalmacija), Dòbran (120, Pula), Dòbrani (Velika Gorica, Rijeka, okolica Zagreba), Dòbranić (420, Čakovec, Banovina, Pokuplje), Dobránović (Pula), Dòbrāš (260, Daruvar, Podravina), Dobràšin (Dubrovnik), Dobrašínović, Dòbravac (Rovinj), Dobrȁvc (Velika Gorica), Dobrȃvec (Đurđevac), Dóbre (Benkovac, S Dalmacija, Primorje), Dòbrec (Opatija, Primorje), Dobréčević (100, Dvor, Banovina), Dòbrenić (300, Glina, Banovina), Dòbreta (Virovitica, Daruvar), Dòbretić, Dòbreva (Cres-Lošinj, Rovinj), Dòbri (Daruvar), Dòbrica, Dobríčević (Zabok), Dòbričić (140, Trogir, Bjelovar, Posavina), Dóbrić (1870, Benkovac, S Dalmacija, Istra, Kordun, Banovina), Dobríjević (830, Šibenik, Knin, Grubišno Polje), Dobríković (Nova Gradiška), Dòbrila (240, Rijeka, Istra, Primorje), Dobrílović (210, Zagreb, Istra, Pokuplje), Dòbrīn (Ludbreg, Zagorje), Dòbrina (Klanjec, Karlovac, Senj), Dobrínac, Dòbrīnčić (110, Velika Gorica, Z Slavonija), Dobrínec (Samobor), Dòbrinić (460, Duga Resa, Banovina, Pokuplje), Dobrínkić (Županja, Zaprešić), Dobrivójević (Buje, Vukovar), Dȍbrković (Osijek, Dubrovnik), Dobr̀njac (Zadar, Rijeka), Dobrójević (Podravska Slatina), Dòbrokes (Beli Manastir), Dȍbronić (Split, sred. Dalmacija), Dobrosávljević, Dobròslavić (Dubrovnik), Dȍbrostal (Đurđevac, Podravina), Dòbrošek (Vukovar, Đurđevac), Dobróšević (Split, Osijek), Dòbrošić, Dòbrota (370, Knin, sred. i S Dalmacija), Dòbrotić (Varaždin), Dòbrovac (Pula, Beli Manastir), Dòbrović (Dȏbrović) (230, Istra, S Dalmacija, Primorje), Dobrovòdskī (Slavonski Brod), Dobrovšȃk (Pregrada, I Slavonija), Dòbrozdrāvić (Duga Resa, Pokuplje), Dobrožànskī (Virovitica), Dòbruna (Zagreb), Dòbša
top. (u sintagmama tipa): Dòbrā vòda, Dȍbrī dȏ, Dȍbrō pȍlje, Dȍbroselo i sl., te Dòbrīnj (koji pripada Dobrini, Krk)

ETIMOLOGIJA

prasl. i stsl. dobrъ (rus. dóbryj, polj. dobry) ≃ prasl. *doba, v. dob (»dobar« je onaj koji se zbiva u pravo doba) (prasl., stsl. bolьjь: veći, rus. bol'šój: velik) ← ie. *bol-, *bel- (grč. bélteros: bolji, skr. balam: snaga)

PRIMJERI U REČENICAMA

4

Kakav bedak! -Imao si dobar nos.

4

Hrabar, darežljiv, dobar.

3

I pošto si toliko gord da bi razgovarao s Dorfmannom i ako si upola dobar pilot kao što misliš da jesi, onda si zaista...!

2

Hrabar je i nemaran. Ali je i nježan i dobar.

2

Ali, verovatno je samo hteo da bude dobar komšija.

2

Nisam ni približno dobar teoretičar kao Vi, g. Lasky ali ipak imam instinkt koji mi kaže da se stvari događaju samo jednom.

2

Ko je otac? Veoma je prijazan, uslužljiv, dobar, profesionalac, inteligentan, diplomant i AA

2

Bio bi dobar štos da mi treći djever bude moj pas.

2

Bio je dobar prijan.

1

Kladim dobar novac da ga našli.

1

Ja sam dobar Kršćanin.

1

Ah, on je dobar, pošten.

1

I budi dobar prema njoj.

1

No imamo dobar opis.

1

Donešen si na krevet... ...i prezentiran nam kao dječak Kao najmlađi član obitelji... ...u ime svih naših rođaka, teta i rodbine... ...i čak tvojih mrtvih... ...putovao sam noću da izrazim svoju radost Dječak je Hvala, šogorice Panisse je dobar zet Možda nije mlad ali tetoši Fanny tako jako da na kraju... Da na kraju.. je to u redu Ne žališ zbog vjenčanja Ne, ne više Bila je naklona mome sinu... ...ali on je odlučio otići Više mu se sviđao mornarski život, idiot Gdje je sada? Ne znam u stvari.

1

Previše si dobar s Indijancima za moj ukus.

1

Dobro, Mort, ako je Shad dobar i hladan, možeš ga imati.

1

Nisam dobar kao crtač.

1

Možda vaš dobar prijatelj, dr. Watson, može ovu avanturu nasloviti, Kraj Sherlocka Holmesa.

1

Ali treba vam dobar tjelohranitelj.

1

Ne, vi ste dobar govornik.

1

Ovaj možda ima kakav dobar izgovor što ne mućka svojom glavom... ali ti ga ne možeš imati.

1

"Harriet, jednom sam poznavala čovjeka koji je hodao kroz šume tražeći dobar, ravan štap da od njega napravi štap za šetnju.

1

Oh, rekao sam ti, ja sam dobar govornik.

1

On je dobar časnik, ali previše mekan za kampanju protiv indijanaca.

1

Dobra naobrazba, dobar dosje.

1

Bi li bio dobar gladijator?

1

Ove godine urod kukuruza je dobar...

1

Nakon toga, recepcija uz dobar obrok, I sve će biti sasvim u redu.

1

On je bedast, ali je dobar.

Jezikoslovac.com

Jezikoslovac je nova web odrednica na kojoj ćemo pokušati u skorije vrijeme objediniti sve varijante i baze koje su trenutno dostupne za hrvatski jezik, kao i što veći broj primjera za iste. Pratite nas i šaljite prijedloge, kako bismo postali centralno mjesto razmjene znanja.
Srdačan pozdrav!