dobar značenje i definicija

  • Definicija i značenje riječi dobar, kao i primjeri u rečenici

DEFINICIJA

dȍbar prid. <odr. dȍbrī, komp. bȍljī>

DEFINICIJA

1. (Ø) a. koji je poželjnih osobina [dobar čovjek; koristan, pošten, valjan, opr. loš, zao b. koji je moralno izvrstan [dobro djeloc. koji se lijepo ponaša [dobro dijete]
2. (za što) čije osobine služe namjeni, dovoljno velik, kakav treba; prikladan, usp. čestit (2), opr. ne odgovara potrebi, slab, neprikladan
3. (u čemu) vrstan, valjan [dobar u košarci]
4. koji ima kvalitetu [dobra prilika; dobra cijena; povoljan, prihvatljiv, usp. bolji, bolje
5. (uz mjere prostora i vremena za veće količine u zn. otprilike toliko /kad to znači prilično mnogo/, oko toliko ili i više od toga) [dobar kilometar (o udaljenosti između dvije zamišljene točke, dva sela i sl.); dobra dva sata hoda; dobar dan putovanja; dobar milimetar (onda kad se inače mjeri manjim mjerama od milimetra i kad je milimetar prilično mnogo)
6. u izražavanju količine dobroga i lošega (uz pozitiv pridjeva), ob. u: [vrlo dobar/vrlo loš; jako dobar/jako loš, puno dobar/puno loš, reg.; mnogo dobar/mnogo loš, srp. razg.
7. uz druge moguće veze kao: [izvanredno dobar/loš, posebno dobar/loš, neviđeno dobar/loš itd.]

FRAZEOLOGIJA

biti dobar s kim biti u dobrim odnosima;
biti dobre volje 1. biti raspoložen 2. biti malo pijan;
biti na dobroj nozi s kim biti u dobrim odnosima;
budi dobar (budite dobri) budite ljubazni, molim vas učinite mi to [budi dobar, donesi mi cigarete;
(biti) dobar (u čemu) postići vrsnoću ili savršenstvo u čemu;
dobar dan pozdrav;
dobar kao kruh nedvojbeno dobar, izrazito dobar (o osobi);
dobro si (su, ste)... (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili u stvarnom kontekstu s izraženom vjerom da je moglo biti drugačije) [A: Mi smo jednostavno na banci zatražili beskamatni zajam i dobili. B: dobro da su pristali.;
dobra noć konstr. pozdrav kome u noći (za razliku od uobičajenih »dobra večer« ili »dobro jutro«);
imati dobar nos imati dobru moć zapažanja;
u dobar čas u pravi čas, u pravo vrijeme

ONOMASTIKA

(jedna od najproduktivnijih osnova u tvorbi starih hrv. os. imena) m. os. imena (narodna, uglavnom zast.): Bȍljebrat, Bȍljedrug, Bȍljemīr, Bȍljerad, Bȍljeslav, Dòbrimir (Dòbromir), Dòbrivōj, Dòbrivōje, Dȍbromīl, Dòbrorād, Dȍbroslav (Dòbrislav), Dòbrovīl, Dòbrovūk; hip.: Bȍljan, Bȍlješa, Bȍljeta, Dòbran, Dȍbrār, Dȍbrāš, Dóbre, Dȍbren, Dȍbreša, Dȍbreta, Dòbrica, Dóbrić, Dòbrīn, Dòbro, Dȍbroje, Dóbronja, Dòbrota, Dòbrūl, Dòbrūn; ž. os. imena: Dóbra, Dòbrala, Dòbrana, Dòbrena, Dòbrila, Dòbrinja, Dȍbrosila (potvrđeno 918. godine), Dȍbroša, Dòbruna, Dòbruša
pr.: Bòljanić (Kostajnica, Banovina), Bȍljar (Duga Resa), Bòljat (310, Kaštela, sred. Dalmacija), Bȍlješić (210, Otočac, Slavonija, Primorje), Bȍljevac (110, Podravska Slatina, Osijek, Podravina), Bȍljevčan (Podravska Slatina, Virovitica), Bȍljević (Vinkovci, Labin, Samobor), Bòljkovac (290, Pokuplje, Slavonija, Zagorje), Dóbra (Šibenik, sred. i S Dalmacija), Dòbran (120, Pula), Dòbrani (Velika Gorica, Rijeka, okolica Zagreba), Dòbranić (420, Čakovec, Banovina, Pokuplje), Dobránović (Pula), Dòbrāš (260, Daruvar, Podravina), Dobràšin (Dubrovnik), Dobrašínović, Dòbravac (Rovinj), Dobrȁvc (Velika Gorica), Dobrȃvec (Đurđevac), Dóbre (Benkovac, S Dalmacija, Primorje), Dòbrec (Opatija, Primorje), Dobréčević (100, Dvor, Banovina), Dòbrenić (300, Glina, Banovina), Dòbreta (Virovitica, Daruvar), Dòbretić, Dòbreva (Cres-Lošinj, Rovinj), Dòbri (Daruvar), Dòbrica, Dobríčević (Zabok), Dòbričić (140, Trogir, Bjelovar, Posavina), Dóbrić (1870, Benkovac, S Dalmacija, Istra, Kordun, Banovina), Dobríjević (830, Šibenik, Knin, Grubišno Polje), Dobríković (Nova Gradiška), Dòbrila (240, Rijeka, Istra, Primorje), Dobrílović (210, Zagreb, Istra, Pokuplje), Dòbrīn (Ludbreg, Zagorje), Dòbrina (Klanjec, Karlovac, Senj), Dobrínac, Dòbrīnčić (110, Velika Gorica, Z Slavonija), Dobrínec (Samobor), Dòbrinić (460, Duga Resa, Banovina, Pokuplje), Dobrínkić (Županja, Zaprešić), Dobrivójević (Buje, Vukovar), Dȍbrković (Osijek, Dubrovnik), Dobr̀njac (Zadar, Rijeka), Dobrójević (Podravska Slatina), Dòbrokes (Beli Manastir), Dȍbronić (Split, sred. Dalmacija), Dobrosávljević, Dobròslavić (Dubrovnik), Dȍbrostal (Đurđevac, Podravina), Dòbrošek (Vukovar, Đurđevac), Dobróšević (Split, Osijek), Dòbrošić, Dòbrota (370, Knin, sred. i S Dalmacija), Dòbrotić (Varaždin), Dòbrovac (Pula, Beli Manastir), Dòbrović (Dȏbrović) (230, Istra, S Dalmacija, Primorje), Dobrovòdskī (Slavonski Brod), Dobrovšȃk (Pregrada, I Slavonija), Dòbrozdrāvić (Duga Resa, Pokuplje), Dobrožànskī (Virovitica), Dòbruna (Zagreb), Dòbša
top. (u sintagmama tipa): Dòbrā vòda, Dȍbrī dȏ, Dȍbrō pȍlje, Dȍbroselo i sl., te Dòbrīnj (koji pripada Dobrini, Krk)

ETIMOLOGIJA

prasl. i stsl. dobrъ (rus. dóbryj, polj. dobry) ≃ prasl. *doba, v. dob (»dobar« je onaj koji se zbiva u pravo doba) (prasl., stsl. bolьjь: veći, rus. bol'šój: velik) ← ie. *bol-, *bel- (grč. bélteros: bolji, skr. balam: snaga)

PRIMJERI U REČENICAMA

4

Kakav bedak! -Imao si dobar nos.

3

Hrabar, darežljiv, dobar.

3

Bio je dobar prijan.

2

Nemam ja ništa protiv, dapače. To bi moglo ostaviti dobar dojam.

2

Istaknuti fizičar, poliglot, klasičar, nagrađivani botaničar, surovi satiričar, talentirani pijanist, dobar zubar, također.

2

Ko je otac? Veoma je prijazan, uslužljiv, dobar, profesionalac, inteligentan, diplomant i AA

2

Bio bi dobar štos da mi treći djever bude moj pas.

2

Hajde, čovječe, tako smo dobar tandem.

1

Kladim dobar novac da ga našli.

1

Ja sam dobar Kršćanin.

1

Ah, on je dobar, pošten.

1

I budi dobar prema njoj.

1

No imamo dobar opis.

1

Dobro, Mort, ako je Shad dobar i hladan, možeš ga imati.

1

Ali, verovatno je samo hteo da bude dobar komšija.

1

On je dobar časnik, ali previše mekan za kampanju protiv indijanaca.

1

I dobar stas.

1

Brate, ti si stvarno dobar Samaritanac.

1

Možda si bio dobar s 15, ali sad si govno!

1

Ne slušaš baš, ali si vraški dobar murjak.

1

Nisam ni približno dobar teoretičar kao Vi, g. Lasky ali ipak imam instinkt koji mi kaže da se stvari događaju samo jednom.

1

Divan ten i dobar stas.

1

Razgovarao sam s njegovim bivšim zapovjednikom. Bio je pomalo paranoičan, ali dobar čovjek.

1

Ako si dobar i pravedan, daj tuču, i to veličine lubenica!

1

Billov dobar hrvač je obično povučeni tip ili kažnjenik, i ponekad, umjesto o zapuštenom djetetu, brine se o retardiranom dječaku.

1

Nije bio srdačan, ... ali je imao dobar smisao za humor.

1

0 do 60 u 4,2 sekundi , Najveća brzina 200 + , heads-up display , karte,satelitske uplink , imnogo drugih dobar koja je koštala više nego što sam napraviti bilo koja godina .

1

Bio je previše dobar da bi bio ubijen od strane par uličnih protuha.

1

Kada ste me prvi put učili kako da igram, ni ja nisam bio dobar takođe, ali ste me ohrabrivali i ubrzo sam, postigao svoj prvi kal- to.

1

O dvojici FBI agenata, jedan dobar, jedan loš, traže blago od milijon dolara, od novca za drogu u Los Angelesu u toku olimpijskih igara 1984g., i tu je finta:

Jezikoslovac.com

Jezikoslovac je nova web odrednica na kojoj ćemo pokušati u skorije vrijeme objediniti sve varijante i baze koje su trenutno dostupne za hrvatski jezik, kao i što veći broj primjera za iste. Pratite nas i šaljite prijedloge, kako bi postali centralno mjesto razmjene znanja.
Lijep pozdrav!